Маniс Strеet Рreachеrs - Futurоlogу (Deluxe Edition) (2014)

04.07.2014 13:00

Brytanskija aĺternatyŭnyja rokiery Manic Street Preachers vypusciać dvanaccaty paŭnafarmatny studyjnik pad nazvaj « Futurology » 7 lipienia na lejblie Sony Music . U padtrymku novaha relizu Manic Street Preachers adpraviacca ŭ brytanski tur, u ramkach jakoha pradstaviać svaje novyja piesni ŭ Lidsie , Kardyfie , Liester , Mančestery , Edinbierhie , Hlazha , Brajtanie i Londanie. Niahliedziačy na toje , što materyjal dlia papiaredniaj plascinki byŭ napisany praktyčna ŭ adzin i toj ža čas , charaktar ​​ich budzie prykmietna adroznivacca . Kali « Rewind The Film » atrymaŭsia praktyčna calkam akustyčnym , to ŭ « Futurology » Manic Street Preachers nahadajuć pra siabie jak pra šumnych rokieraŭ. « Hety aĺbom boĺš kaliučy i jarki . U im my hučym jak rok -hurt i ŭ saŭnd adčuvajecca nievialikaje ŭplyŭ krautroka , - kaža frontmen kaliektyvu Džejms Dyn Bredfild ( James Dean Bradfield ) . - Heta nie padobna na aĺbom « The Holy Bible » , alie ŭ im josć takaja ž rašučasć i hroznych » . "U planie tekstaŭ jon hučyć pa- jeŭrapiejsku čaroŭna. Piejzaž Jeŭropy , pačuccio niezdavolienasci jeŭrapiejcaŭ , i nas , brytancaŭ , jakija nie adčuvajuć siabie častkaj Jeŭropy. Alie nie padumajcie , my ŭ piesniach nie admaŭliajemsia ad Jeŭropy , naadvarot, u zahaloŭnym treku ja spiavaju palovu piesni na anhlijskaj , a palovu - na niamieckaj » , - dadaŭ Bredfild .