Rоbin Тhickе - Раula (Dеluxe Edition) (2014)

02.07.2014 15:28

Robin Cik (pa-anhieĺsku Robin Charles Thicke ; rod . 10 Sakavika 1977 h. ) - amierykanski spiavak , aŭtar piesień , akcior . Uladaĺnik troch premii « Hremi». Tyraž jaho aĺbomaŭ toĺki na terytoryi ZŠA pieravyšaje 2 miĺjony kopij . Va ŭzroscie 12-13 hadoŭ Robin byŭ zaprošany zhuliać niekaĺki epizodaŭ , u jakasci akciora , u sieryjalach The Wonder Years i Growing Pains . U 16- hadovaha ŭzrostu Robin vyrašaje zaniacca muzykaj , znajomicca ​​z Andre Charrielom , prezidentaŭ Uptown Records . U 2000 hodzie pracuje nad stvarenniem debiutnaha aĺboma « Cherry Blue Skies » . U 2002 hodzie vychodzić debiutny sinhl « When I Get You Alone » , jaki zajmaje hanarovyja miescy ŭ čartach Aŭstralii , Bieĺhii , Italii , Novaj Zielandyi i Niderlandach.